Refundacja z NHS po Brexicie – czy nadal jest to możliwe?

Dnia 01/01/2021 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Z jakimi konsekwencjami, w związku z tym wydarzeniem muszą się liczyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy chcieliby udać się na leczenie np. do Polski? Jakie w obecnej chwili mają możliwości? Jakie restrykcje obowiązują? Wiele pytań, wiele niewiadomych, postarmy się jednak, przedstawić informacje, które są potwierdzone w 100%.

Refundacja leczenia z NHS granicą prawdopodobnie nie będzie już możliwa. Refundacja leczenia z NHS po Brexicie za leczenie w Polsce

Opuszczenie UE przez UK ma ogromne znaczenie w przypadku leczenia transgranicznego. Zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy z NHS, zabiegi I operacje, które zostały wykonane w latach 2014-2020, nadal mogą być zrefundowane przez NHS. Szansę na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów w dalszym ciągu mają osoby, których leczenie było wykonane ze względów medycznych czy zdrowotnych. Konieczne jest posiadanie dokumentacji, która zawiera czytelne informacje o diagnozie, nazwę zastosowanego leczenia wraz z uzasadnieniem wykonania danych procedur a także posiadanie oryginalnych faktur bądź paragonów potwierdzających uregulowanie płatności za otrzymane usługi.

Refundacja z NHS za leczenie wykonane w krajach UE w latach 2014-2020

Jeśli w latach 2014-2020, będąc mieszkańcem UK, poddałeś się ze względów medycznych lub zdrowotnych operacji lub zabiegowi w jednym z krajów Unii Europejskiej, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu refundacji za poniesione koszty. Pierwszym I decydującym krokiem jest weryfikacja dokumentacji medycznej oraz faktur/paragonów dotyczących leczenia. Na podstawie otrzymanych dokumentów jesteśmy w stanie określić czy Klient ma szanse na uzyskanie refundacji czy też dane leczenie nie kwalifikuje się do uzyskania zwrotu kosztów. Należy mieć również na uwadze fakt, że każdy z wniosków jest indywidualnie rozpatrywany przez NHS I to właśnie NHS decyduje o przyznaniu refundacji.

Kolejna bardzo ważna informacja to taka, że wnioski o refundację kosztów leczenia wykonanego w latach 2014-2020 można składać do końca roku 2021. Zalecamy jednak nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ czasem zdarza się, że konieczne jest uzyskanie dodatkowej dokumentacji z szpitala bądź kliniki, w której zostały wykonane poszczególne procedury.

Leczenie wykonane po 01/01/2021

Brexit pokrzyżował plany wielu mieszkańcom UK, którzy z różnych względów planowali podjęcie leczenia poza granicami Wielkiej Brytanii, np. w Polsce.

Okazuje się jednak, że w szczególnych przypadkach nadal możliwe jest skorzystanie z usług medycznych i rozliczenie kosztów z tym związanych bezpośrednio pomiędzy NHS a NFZ (w przypadku leczenia w Polsce). Pomimo Brexitu, umowa pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską uprawnia do skorzystania z opieki medycznej w sytuacjach nagłych lub koniecznych do wykonania w danym momencie. Jako przykład możemy tu podać np. operację woreczka żółciowego lub różnego rodzaju złamania. Są to sytuacje, gdzie nie można zwlekać, czas odgrywa ważną rolę i bardzo często powrót do UK jest niemożliwy z powodu kondycji fizycznej Pacjenta.

Aktualna sytuacja nie jest łatwa i wiele osób narażonych jest na cierpienie spowodowane różnymi chorobami i brak stosownej pomocy ze strony NHS. Pamiętajmy jednak, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i jeśli tylko nadarzy się sposobność należy o nie zawalczyć.

Formularz: Zwrot kosztów leczenia po Brexicie