Centrum leczenia CyberKnife – refundowane przed NHS

Centrum CyberKnife

Centrum CyberKnife jest prywatną kliniką radiochirurgii (podmiot leczniczy) należącą do Instytutu Chirurgii Cybernetycznej sp. z o.o.. Centrum CyberKnife zostało wybudowane w 2011 r w Wieliszewie (przedmieścia Warszawy) i oficjalnie rozpoczęło działalność wiosną 2012r. Klinika jest wyposażona w model urządzenia CyberKnife VSI 1000. Centrum leczenia CyberKnife – refundowane przed NHS!
Nasze doświadczenie
Centrum CyberKnife działa już ponad 3 lata I w tym czasie pełnemu leczeniu radiochirurgicznemu zostało poddanych blisko 400 pacjentów.
Leczenie za pomocą CyberKnife stwarza pacjentowi komfortową sytuację. Nie ma operacji z użyciem skalpela, a więc nie ma bólu, rany i ryzyka infekcji, narkozy, hospitalizacji, rekonwalescencji CyberKnife pozwala leczyć guzy nowotworowe położone prawie we wszystkich narządach. CyberKnife nie wymaga użycia inwazyjnej ramy unieruchamiającej głowę przy zabiegu usuwania guza mózgu. Dzięki dokładności rzędu ułamka milimetra jest zminimalizowane ryzyko uszkodzenia otaczającej zdrowej tkanki. CyberKnife umożliwia leczenie guzów zdiagnozowanych jako nieoperacyjne metodą tradycyjną lub położone w miejscach niedostępnych dla skalpela. Leczenie sprowadza się do jednego – pięciu zabiegów. Pacjent od razu po zabiegu powraca do normalnej aktywności, jego życie codzienne praktycznie nie ulega zakłóceniu
Choroby, które leczymy:

 • guzy mózgu,
 • guzy rdzenia i kręgosłupa,
 • guzy prostaty,
 • guzki płuc,
 • watroby i trzustki,
 • nerwiaki nerwu słuchowego.

Ogólnie: kwalifikacją do leczenia CyberKnife są guzy nowotworowe małe o niewielkiej objętości, pojedyncze, nie naciekające, dobrze odgraniczone o ostrych granicach
Metoda nie jest stosowana dla rozpoznań:

 • glejaki złośliwe,
 • wyściółczaki,
 • guzy germinalne,
 • międzybłoniak opłucnej,
 • naczyniaki jamiste,
 • nowotwory układu chłonnego, dróg żółciowych, ginekologiczne, przewodu pokarmowego za wyjątkiem izolowanych zmian w wątrobie pierwotnych lub wtórnych.

Kwalifikacja do leczenia CyberKnife

Pacjent z guzem zdiagnozowanym przez lekarza ogólnego i/lub onkologa, konsultowany jest przez lekarza specjalistę w zakresie leczenia przy użyciu Cyberknife, który dokonuje kwalifikacji do zabiegu.

Obrazowanie pacjenta CyberKnife

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem CyberKnife pacjent przechodzi procedurę obrazowania guza w celu dokładnego rozpoznania jego rozmiarów, kształtu oraz lokalizacji. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (CT). W przypadku pewnych rodzajów guzów celowe jest również wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografii pozytonowej emisyjnej (PET).

Planowanie leczenia CyberKnife

Dane uzyskane w badaniach diagnostycznych wprowadzane są do stanowiska planowania CyberKnife. Wykwalifikowany fizyk medyczny dokonuje rozpoznania guza mającego być napromienianym – jego dokładnego rozmiaru, kształtu i umiejscowienia, oraz otaczającej go struktury. Przy pomocy oprogramowania CyberKnife powstaje plan leczenia, precyzyjnie określający pożądaną dawkę promieniowania dostarczoną do guza tak, by uniknąć uszkodzenia otaczającej zdrowej tkanki. Program automatycznie określa również liczbę wiązek promieniowania, ich czas emisji oraz kąty padania.

Zabieg leczenia CyberKnife

Podczas zabiegu z pacjent leży wygodnie na stole zabiegowym, który automatycznie pozycjonuje pacjenta zgodnie z planem naświetlania. Zabieg trwa zazwyczaj od 30 do 90 minut. W tym czasie pacjent poddany zostaje działaniu 100-200 wiązek promieni trwających 10-15 sekund każda, dostarczanych z różnych kierunków. Każdą emisję poprzedza symultaniczne wykonanie pary zdjęć rtg i porównanie ich z oryginałem CT, co pozwala na ciągłe śledzenie, namierzanie i nadążanie za guzem przy najmniejszym poruszeniu się pacjenta podczas całego zabiegu. Nie ma potrzeby znieczulania, leczenie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Pacjent zazwyczaj może oddalić się od razu po zakończeniu zabiegu.

Postępowanie po zabiegu leczenia CyberKnife

W czasie tygodni i miesięcy po zabiegu pacjent poddany zostaje badaniom diagnostycznym CT i/lub MRI celem upewnienia się o zniszczeniu i ostatecznym zlikwidowaniu nowotworu.
Zdarza się, że po zabiegu występują niewielkie efekty niepożądane, które ustępują całkowicie w ciągu max 14 dni po zakończeniu terapii.
Dlaczego w Polsce I dlaczego w Centrum CyberKnife?
Ponieważ:
-Technologia CyberKnife jest światowym standardem co oznacza, że wszędzie na świecie leczenie jest przeprowadzane wg identycznych procedur.
– Centrum CyberKnife jest samodzielną jednostką leczniczą co oznacza, że cena leczenia jest znacznie niższa ponieważ niższe koszty administracyjne pozwoliły ją zredukować do 6500 GBP.
– w Centrum CyberKnife nie ma kolejek oczekujących

zapytaj o szczegóły Medrefund